ترمیم بینی

 

منظور از ترمیم بینی های عمل شده چیست؟

امروزه تقاضا برای عمل جراحی بینی بیشتر شده است و خوشبختانه افزایش تبحر و مهارت جراحان باعث این امر شده است. ولی طبیعی است به موازات این افزایش خطاهای حین عمل نیز بیشتر شود و این منجر به نارضایتی گروهی از زیبا جویان بینی شده است. اشکالات به وجود آمده روی این بینی ها اغلب جزئی و برخی فاحش می باشد. ولی جای امیدواری است که با متدها و روش های خاص و گاه پیچیده می توان این بینی ها را مورد عمل مجدد قرار داد و نتایج خوب هم گرفت. طوری که نتیجه عمل مورد رضایت بیمار واقع شود و به اندوه و افسردگی او خاتمه دهد.

متاسفانه درصد کمی از آنها قابل عمل نبوده و یا نتایج خوبی نمی دهد که با الطبع نباید مورد عمل قرار گیرد که تشخیص آن با پزشک است. این اشکالات به سه گروه تقسیم می شود:

  • اشکالات در ظاهر بینی شامل بافت نرم و استخوانی
  • اشکالات در عملکرد بینی تنفس
  • هر دو اشکال فوق با هم

متاسفانه به دلیل ساختار پیچیده بینی، اکثر گروه سوم مشکلات ظاهری و باطنی را با هم دارند. دکتر کلینی با تجربه ۲۰ ساله جراحی بینی مدت هاست به ترمیم و بازسازی این‌گونه بینی های مشکل دار پرداخته که در نهایت موجب رضایت‌مندی بسیار بیماران گردیده است. با مراجعه به گالری تا حدودی با نتایج کار ایشان آشنا خواهید شد. این نکته قابل ذکر است که حداقل یک سال باید از آخرین عمل گذشته باشد.

ویدئو قبل از عمل ترمیم بینی

ویدئو بعد از عمل ترمیم بینی

فهرست